Projects

 • Didactic Variables and ELE Requirements for Technical and Scientific Domains

  Becci A., Falsetti C., Leo T., Pistoia A., Viola S.R.

  The notion of didactic variable is exploited. This paper will introduce and discuss a possible extension of didactic variable, in particular in technical and scientific domains – engineering in university courses – and will give some requirement that ELEs should comply for an efficient learning.

 • Discover Learning in Later Life in Europe

  Since more than 10 years learning activities for adult learners are supported by European Union and European Commission. It should be underlined that Lifelong Learning is the basic key concept of EU and EC. They both support access and participation in Lifelong Learning for All. In order to cope with Europe’s ageing population problem in 2000 the Grundtvig Programme was launched. Grundtvig aims to provide adults with ways to improve their knowledge and skills, keeping them mentally fit and potentially more employable. One of the specific aims of Grundtvig is to ensure that people on the margins of society have access to adult education, especially older people and those who left education without basic qualifications. At least 55% of the total funding for Grundtvig goes towards mobility and partnership activities. In the article the chosen Grundtvig projects are presented (LLLab, LISTEN, LLLE, ForAge).

 • Intergeneration Portfolio Management

  Associate Prof. Jan Lojda, MSc.PhD.MBA

  Intergenerational Portfolio Management (IPM) je proces vývoje portfolia znalostí, dovedností a kompetencí mezi staršími a mladšími spolupracovníky, kteří pracují společně na principu partnerství. Centrem pozornosti tohoto pilotního projektu Leonardo da Vinci je zdravotní sestra a pečovatel ve zdravotnických službách v Rakousku, České republice, Řecku. Velké Británii a v zemi koordinátora projektu v Holandsku. Tato brožura obsahuje zejména konkrétní informace pro zdravotní sestry, pečovatele a koordinátory, kteří se zajímají o využití intergeneračního portfoliového managementu. Cílem této brožury je motivovat, stimulovat, dodat odvahu a podpořit vás ve vaší práci. Doufáme, že vás budeme moci zahrnout a zaangažovat do plánu imlementace projektu IPM a do dalších akcí. Záměrem je vás učinit odpovědnými za vaši vlastní pracovní úspěšnost (success story).