Practice

  • Vliv kvality řízení vzdělávacích procesů na efektivitu vzdělávání

    Associate Prof. Jan Lojda, MSc.PhD.MBA

    Příspěvek se zabývá málo řešenou problematikou dopadu manažerských dovedností organizátorů a dodavatelů studia na celkovou efektivnost vzdělávacího procesu. Autor se zaměřil na různé přístupy k plánování, organizování a řízení studia a nastavuje zrcadlo pro pochopení smyslu a dopadů rozdílných přístupů. Jádrem příspěvku je oblast výuky ovlivňovaná možnostmi současných informačních technologií = E-learningu, která může sloužit jako srovnávací model i pro výuku prezenční. Jasné vymezení postavení a rolí studenta a učitele dovoluje autorovi pracovat s komplexitou světa a rozvíjet principy kvality pro řízení vzdělávacích procesů.