(2010) Ljubljana's Third Age University: a creation of its townspeople and the tie between the two

in Practice
Dušana Findeisen

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V LJUBLJANI: stvaritev meščanov in vez med njimi. An account of the introduction of non-formal older adult education in Slovenia as a way of indirectly modernising formal education; an account of older adult education meeting both personal and community needs, building the Slovenian Third Age University well as shaping Slovenian theory of older adult education stemming out of generalisations based on the observation of induced practice. Monografija predstavi uvajanje neformalnega izobraževanja starejših odraslih v Slovenijo kot način posrednega moderniziranja formalnega izobraževanja na različnih stopnjah. Predstavi izobraževanje starejših odraslih, ki raste iz individualnih in skupnostnih potreb, gradnjo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in slovenske teorije izobraževanja starejših na temelju posplošitev pridobljenih z opazovanjem inducirane prakse


Publisher: Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, Ljubljana, 2010, pp. 177, ISBN ISBN978-961-91353-3-4 :


Keywords

older adult education, adult education, third age university, study circles, local development