(2010) ASLECT - Older people learn, educate, communicate and transmit

in Practice
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, RO

ASLECT - Persoanele in varsta invata, educa, de a comunica și de a transmit. ASLECT is an EU funded project (2010-2012)addressing the presence of older people in cultural organizations from two perspectives: one in which older persons are users / beneficiaries of educational and cultural programmes and, equally, they are learning resources to develop programmes It identified a number of best practices relating to the involvement of older people in education and culture,and developed training materials for professionals in cultural organizations working with older people.ASLECT este un EU proiect finanţat în cadrul sub-programului KA4 Valorizare, care abordează prezenţa persoanelor în vârstă în cadrul organizaţiilor culturale dintr-o dublă perspectivă: cea în care persoanele respective sunt utilizatori/beneficiari ai programelor educaţionale şi culturale şi, în egală măsură, cea în care aceste persoane reprezintă resurse de învăţare pentru dezvoltarea acestor programmen cadrul proiectului ASLECT, vor fi identificate o serie de bune practici referitoare la implicarea persoanelor în vârstă în educaţie şi în cultură, vor fi elaborate materiale de formare destinate profesioniştilor din organizaţiile culturale care lucrează cu persoane în vârstă, pentru dezvoltarea de programe educaţionale cu şi pentru persoanele în vârstă.


Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, RO - http://www.cppc.ro


http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Incluziune%20si%20asistenta%20sociala/AEIA-2012/Adina%20DRAGU.pdfnvata, educa, de a comunica și de a comunica

Keywords

older people, learning resources, educational programmes, training resources

Files to download