INTERGENERATIONAL PORTFOLIO MANAGEMENT

in Practice
Jan Lojda

Intergenerational Portfolio Management je metoda rozvoje znalostí, zkušeností a kvalifikace starších a mladších pracovníků, pracujících společně. Využitím této metody se zabývá projekt Intergenerational Portfolio Management in Health Services financovaný EU v rámci programu Leonardo. Těžištěm tohoto projektu jsou zdravotníci a asistenti zdravotní péče ve zdravotnictví v Rakousku, České republice, Řecku, Anglii a v Holandsku. Holandsko je současně hlavním koordinátorem projektu. Důvodem pro vytvoření řešitelského týmu v rámci několika zemí EU byly společné „evropské“ problémy v komunikaci mezi společně zaměstnanými příslušníky mladší a starší generace. Tyto problémy jsou z největší části způsobeny následujícími příčinami.


Intergenerational Portfolio Management je metoda rozvoje znalostí, zkušeností a kvalifikace starších a mladších pracovníků, pracujících společně. Využitím této metody se zabývá projekt Intergenerational Portfolio Management in Health Services financovaný EU v rámci programu Leonardo. Těžištěm tohoto projektu jsou zdravotníci a asistenti zdravotní péče ve zdravotnictví v Rakousku, České republice, Řecku, Anglii a v Holandsku. Holandsko je současně hlavním koordinátorem projektu. Důvodem pro vytvoření řešitelského týmu v rámci několika zemí EU byly společné „evropské“ problémy v komunikaci mezi společně zaměstnanými příslušníky mladší a starší generace. Tyto problémy jsou z největší části způsobeny následujícími příčinami.


Keywords

• Stárnutí pracovní síly a demografické směry vývoje