Řízení spokojenosti zákazníků

in Practice
Jan Lojda

Tento příspěvek se zabývá problematikou řízení spokojenosti zákazníků. Na základě předchozích výzkumů a šetření v terénu popisuje rozhodující aspekty uspokojování zákazníků a přináší nová užitečná řešení pro budování pozice na trhu. Autor vychází z konkrétních zkušeností řady firem, které po zevšeobecnění uvádí ve svém příspěvku. Článek může být rovněž dobrým vodítkem pro k hodnocení manažerských dovedností v oblasti péče o zákazníky.


Ekonomika a management Bratislava 2007


Keywords

senioři jako zákazníci, spokojenost zákazníků

Files to download