Intergeneration Portfolio Management

in Projects
Jan Lojda

Intergenerational Portfolio Management (IPM) je proces vývoje portfolia znalostí, dovedností a kompetencí mezi staršími a mladšími spolupracovníky, kteří pracují společně na principu partnerství. Centrem pozornosti tohoto pilotního projektu Leonardo da Vinci je zdravotní sestra a pečovatel ve zdravotnických službách v Rakousku, České republice, Řecku. Velké Británii a v zemi koordinátora projektu v Holandsku. Tato brožura obsahuje zejména konkrétní informace pro zdravotní sestry, pečovatele a koordinátory, kteří se zajímají o využití intergeneračního portfoliového managementu. Cílem této brožury je motivovat, stimulovat, dodat odvahu a podpořit vás ve vaší práci. Doufáme, že vás budeme moci zahrnout a zaangažovat do plánu imlementace projektu IPM a do dalších akcí. Záměrem je vás učinit odpovědnými za vaši vlastní pracovní úspěšnost (success story).


IÚvod 5 WCo je zvláštního na IPM 5 IPM ve vaší nemocnici 7 YMladší a starší personál, pracující a hovořící společně 9 HNápomocné tipy jak zahájit konverzaci 10 Bjak být dobrou zdravotní sestrou: kompetence jsou výzvou 11 WCo je dobrá zdravotní sestra? 11 GJak dát zpětnou vazbu svým spolupracovníkům 12 BJak být dobrou zdravotní sestrou: vytvoření portfolia je odpovědí 13 PPortfolio on-line 13 IIPM: zkušenost z učení se 15 TMluvíme s manažerem 15 CKompetence a portfolio v organizaci 15 BVýhody pro všechny zúčastněné 15


Keywords

human resource management

Files to download