(2012) Theory and practice of voluntary work at theThird Age University Of Ljubljana

in Practice
Dušana Findeisen

Koraki v prostovoljstvo : naredimo jih skupaj na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. The author deals with demographic ageing, the characteristics of older people, their education and voluntary work, and the real diversity of older people. She goes on to discuss motivations amomg older people for volunteering in for community work, relationship of volunteers and volunteer organisations. The author introduces some innovations that link education and volunteering and models that can be applied to various fields of activity for older people. Finally the author discusses cultural mediators in hospitals, a Slovenian U3A innovation.Avtorica obravnava staranje prebivalstva in značilnosti starejših, njihovo izobraževanje in prostovoljno delo, pri čemer jo zanima resnična drugačnost starejših. Preučuje motivacijo starejših za prostovoljno delo za skupnost, povezanost in odnos prostovoljcev in prostovoljske organizacije. Predstavi inovacije, ki povezujejo izobraževanje in prostovoljno delo ter modele, ki jih je moč prenesti na različna področja delovanja starejših. Nazadnje obravnava kulturne mediatorje v bolnišnici, inovacijo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.


Znanstvena monografijaDruštvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, 2012, 84 pages, ISBN 978- 961-91353-9-6


Keywords

Third Age University, older people, education, volunteering, community work, cultural mediators