(2011) Older migrants, knowledge and lack of knowledge

in Evaluation

Omdat het aantal niet-westerse ouderen de komende jaren fors zal toenemen, heeft het SCP een inventariserende studie verricht om een beeld te schetsen van de stand van zaken van het onderzoek op het terrein van oudere migranten. Doel van deze studie was om te achterhalen of een nieuw onderzoek naar deze groep wenselijk is. Social and Cultural Planning Office (SCP), Den Haag, Online-report, 25 pg, ISBN: 978 90 377 0597 3, 2011


In 2003, the Social and Cultural Planning Office (SCP), conducted a large-scale national survey of the health and welfare of older migrants. This investigation is still widely quoted, but is now obsolete. Because the number of non-Western elderly will increase significantly in the coming years in the Netherlands, the Social Cultural Plan office produced this inventory study to outline the state of the research in the field of older migrants. The aim of this study was to determine whether a review of this group is desirable. This report is not available in English.


http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Oudere_migranten

Keywords

Older migrants, research, health, well being