(2010) Position paper: the development and financing of later life learning

in Commentary

Standpunt van aanbevolen prioriteiten om tot een betere financiering van oudereneducatie te komen: 1.het wegwerken van alle financiëledrempels voor ouderen die zich als vrijwilliger maatschappelijk inzetten en hiervoor hetnodige willen leren; 2. vaststellen watkan worden aangeduidals ‘basisvorming’ voor ouderen; 3. ouderen systematisch te stimuleren van het aanbod gebruik te maken; 4. ouderen als helpers bij het leren. Vlaamseouderenraad, Brussel, 8 pg., March 2010


Position paper produced by Vlaamse Ouderenraad, setting out its recommended priorities to achieve better funding of education elderly. These are: 1. removing all financial barriers to older people who volunteer, are socially committed, and therefore have to learn; 2. determine what can be termed as 'basic' education for the elderly; 3. stimulate the elderly to make systematic use of the offer of education providers; 4. employ the elderly as (voluntary) helpers in learning. The Vlaams Ouderen Overleg Komitee vzw (OOK vzw) was set up as a platform for the older people organisations. Its website is: http://www.vlaamse-ouderenraad.be


http://www.vlaamse-ouderenraad.be/Publicaties/standpunt/Standpunt%20oudereneducatie%20-%20maart%202010.pdf

Keywords

Later life learninfunding, barriers, priorities, recommendations