Τι προσφέρει το FORAGE

Το ευρωπαϊκό δίκτυο FORAGE σας δίνει τη δυνατότητα να:
 
  • ενημερωθείτε μέσα από την ιστοσελίδα www.foragenetwork.eu για όλα τα προγράμματα, έρευνες, πολιτικές, συνδέσμους, που αφορούν τη μάθηση σε μεγαλύτερες ηλικίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • προωθείτε τις δράσεις, τα προγράμματα και τις έρευνες που κάνετε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο!!! μέσα από την ιστοσελίδα, τα newsletters και το facebook FORAGE. Όποιος ενδιαφέρετε παρακαλώ να μας στείλει μια παράγραφο έως 10γραμμές με την περιγραφή της δράσης/έρευνας/προγράμματος που θέλει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Αν θέλετε να αναρτηθεί στο ευρωπαϊκό database παρακαλούμε να μας το στείλετε και στα αγγλικά. Μην ξεχάσετε να αναφέρεται το link όπου κανείς θα μπορεί να διαβάσει περισσότερα.
  • να δικτυωθείτε με άλλους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δυνατότητες συνεργασίας σε νέα προγράμματα και δράσεις.
 
Το εθνικό δίκτυο FORAGE σας δίνει τη δυνατότητα:
  • να ενώσετε τις δυνάμεις σας και τη φωνή σας με άλλους φορείς και οργανώσεις με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης σε μεγαλύτερες ηλικίες στη χώρα μας μέσα από κοινές δράσεις, κοινές καμπάνιες, κοινές στρατηγικές
  • να ενημερωθείτε για τις πρακτικές και τα προγράμματα που υπάρχουν στη χώρα μας και να βρείτε δυνατότητες συνεργασιών
  • να αναρτήσετε τις δράσεις σας στην ελληνική ιστοσελίδα του FORAGE www.foragenetwork.eu/gr/
  • να δημιουργήσουμε μια ομάδα με κοινούς στόχους και οράματα ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση σε πολιτικό επίπεδο για τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες (η φωνή μας είναι πιο δυνατή σαν ομάδα παρά σαν μονάδα!). Όπως γνωρίζετε οι πόροι για τη δια βίου μάθηση δεν έχουν δαπανηθεί με κίνδυνο να γυρίσουν τα χρήματα πίσω στην Ε.Ε. ως ομάδα μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να προτείνουμε δράσεις και προγράμματα με συνεργασίες των μελών μας.