Στόχοι

Στόχοι

Ο στόχος του προγράμματος ForAge είναι να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης πληροφοριών σχετικά με τη μάθηση σε μεγαλύτερες ηλικίες της Ευρώπης, συνδέοντας διαφορετικές δραστηριότητες και προγράμματα.

Επιδιώκει να επεκτείνει την αναγνώριση της αξίας της μάθησης για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ως μέσο για την προώθηση της ένταξης, της συμμετοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Ο στόχος του δικτύου είναι να συμβάλει στη διεθνή έρευνα και σε τεκμηριωμένη βάση για τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες και να αυξήσει τη πρόσβαση σε καινοτόμες και προοδευτικές ιδέες και πρακτικές στην Ευρώπη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή στην Ελλάδα:

50και Ελλάς

Σπύρου Μερκούρη 38

11634 Αθήνα

τηλ. (+30) 2117100203

email: info@50plus.gr

www.50plus.gr