Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα ForAge έχει ως στόχο να προωθήσει την αξία της μάθησης στις μεγαλύτερες ηλικίες με τη δημιουργία ενός προσβάσιμου αρχείου και μίας διαδραστικής βάσης δεδομένων από προηγούμενα προγράμματα, ευρήματα ερευνών, πολιτικές δηλώσεις, στατιστικά στοιχεία και παραδείγματα ορθών πρακτικών.
 

 

Τα αποτελέσματα θα συμπεριλάβουν:

  • Μια ιστοσελίδα για το πρόγραμμα και ενημερωτικά δελτία
  • Εκθέσεις, σχόλια και συζήτηση
  • Ετήσια συνέδρια για τη μάθηση στην τρίτη ηλικία.
  • Διάλογος με τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους πολιτικούς
  • Εργαστήριο για την αντιμετώπιση των θεμάτων προτεραιότητας
  • Ένα πανευρωπαϊκό γλωσσάριο των σχετικών όρων
  • Μια πηγή συμβουλών και πληροφοριών

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή στην Ελλάδα:

50και Ελλάς

Σπύρου Μερκούρη 38

11634 Αθήνα

τηλ. (+30) 2117100203

email: info@50plus.gr

www.50plus.gr