Ομάδα στόχος

Οι ομάδες-στόχοι

Οι κύριες ομάδες-στόχοι για το πρόγραμμα περιλαμβάνουν άτομα άνω των 55 ετών και σπουδαστές τρίτης ηλικίας, εθελοντές και οργανισμούς που ασχολούνται με τη δια βίου μάθηση και με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, π.χ. εκπαιδευτικούς, διευθυντές εκπαιδευτών ενηλίκων, ερευνητές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς και όργανα χάραξης πολιτικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή στην Ελλάδα:

50και Ελλάς

Σπύρου Μερκούρη 38

11634 Αθήνα

τηλ. (+30) 2117100203

email: info@50plus.gr

www.50plus.gr