Hírek

A ForAge Hálózat a Hírek menüpont alatt mindazon jövőbeli eseményekről, tevékenségekről, megjelent közleményekről, politikai döntésekről és kutatásokról kíván tudósítani, amelyek az idősebb kori tanulással és a ForAge munkájával kapcsolatban állnak, hiszen a ForAge Hálózaton kívüli szervezetek munkájának terjesztése is célkitűzése a partnerségnek. Itt, a Hírek menüpont alatt a partnereknek lehetőségük nyílik a saját országukban megvalósított vagy tervezett teóriák és gyakorlatok hirdetésére is.

 

További részletek és hírek a ForAge Hálózatról és a projekt feljódéséről a partnerség által rendszeresen kiadott hírlevelekben olvasható, amelyek a honlapon is elérhetőek.  

 

2013. augusztus 26-28., Helsinki, Finnnország

Munka, Jól-lét és Gazdagság: Aktív idősödés a munkahelyen

A nyugdíjas korosztály megnövekedése következtében kialakult, a társadalomra háruló  többletköltségek az ipari társadalmakat arra ösztönözték, hogy új megoldásokat találjanak arra, hogy hogyan növeljék a termelést és hogy kiterjesszék az egész életen  át tartó munkakarriert. Az "aktív élet az idősödés során" víziója Európában egyike ma már a legnagyobb társadalmi kihívásoknak. A "Munka, Jól-lét és Gazdagság: Aktív idősödés a munkahelyen" című Nemzetközi Konferencia célja, amelyet a finn Foglalkozásegészségügyi Intézet (Finnish Institute of Occupational Health, FIOH) szervez,  hogy összehozza a kutatókat, szakértőket és európai hálózatokat egy helyre, és bemutassák és megvitassák a legnagyobb K+F szükségeket és megoldásokat.

www.ttl.fi/www2013

 

2013. szeptember 5., Milton Keynes, Nagy-Britannia

'Informális Tanulás és Jól-lét ötvenen túl', nemzetközi konferencia a Tanulásért és Idősödésért Szövetség (Association for Education and Ageing, AEA) és a Nyitott Egyetem szervezésében

Egy vibráló keverékével az akadémiai és a gyakorlat-orientált előadásoknak, ezt az egynapos konferenciát vitanyitónak szánják, az informális tanulás és a jóllét közötti interakciók és az oktatáspolitikába való bevonódási lehetőségek feltérképezéséhez. A főbeszédet  Dr Marvin Formosa tartja majd, a Máltai Egyetem Európai Gerontológiai Centrumából. A konferencin szintén elhangzik majd a Frank Glendenning Emlékelőadás Judith Phillips a Swansea Egyetem gerontológus professzor asszonya és a Wales-i Idősek és Idősödéskutató Hálózat igazgatója előadásában. 

További részletekért, a konferencia programjáért, és a regisztrációhoz nyissa meg a következő  linket: www.associationforeducationandageing.org/aea-events.html

 

2013. szeptember 8-14., Majorca

‘Turizmus és Európai állampolgárság a Baleár-szigeteken’ - Nemzetközi Nyári Szenior Egyetem

A Baleár-szigetek Egyetemén működő Idősek Nyitott Egyeteme (Open University for Seniors, UOM) (Spanyolország) egy új kezdeményezést szervezett meg: a Nemzetközi Nyári Szeniot Egyetemet, amelyet 6 éve működtet. Idén, a 2013-as Európai állampolgárság Évéhez igazodva, a programot  a Baleár-szigeteken működő turizmusnak és európai állampolgárságnak szentelik. A szigetek turizmusának múlt- és jelenbeli fontosságára alapozva, egy nyitott és kozmopolita társadalom fejlesztését célul kitűzve, mutatva a fejlődést a helyi társadalomból a globalizált társadalom irányába. Az érdeklődő tanulók számára az előregisztráció már elérhető.

http://uom.uib.cat/prog_int/summer/

 

2013. szeptember 9-11., Swansea, Wales

A Brit Egyesület Populációs Vizsgálatok 2013. Évi Konferenciája 

A plenáris ülésen a következő előadókat hallgathatják meg: Monica Das Gupta-t (Világbank), demográfiáról, nemiségről, és rokonsági kapcsolatokról, és Mary Daly-t (Oxford-i Egyetem): Családpolitika Nagy-Britanniában és Európában– választ ad a termékenységre és az idősödésre?

További információk a következő linken érhetőek el: www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/Home.aspx

 

2013. szeptember 17-19., Dublin, Írország

‘Nemzetközi továbbképzés az idősödésről’ -  felhívás jelenkezőknek

Az Ír Idősödésért Kutató- és Fejlesztőközpont  (Centre for Ageing Research and Development in Ireland, CARDI) a kanadai Idősödés Intézettel a Kanadai Egészségkutató Intézetektől és a dublini Trinity Kollégiumból az Ír Idősödést Vizsgáló Longitudinális Vizsgálat munkatársaival együtt (The Irish Longitudinal Study on Ageing, TILDA) szervezi meg ezt a továbbképzést, Dublin-ban. Az idősödéssel kapcsolatos kutatások felnövekvő vezetői kapacitásának növelésére fog fókuszálni. Ez a  program a résztvevőknek annak a lehetőségét fogja kínálni, hogy jobban megérthessék az idősödést mind interdiszciplináris, mind nemzetközi nézőpontból; és hogy kapcsolatba léhessenek a szakterület más kutatóival és nemzetközi mentoraival. Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a longitudinális vizsgálatokra, az idősödéssel kapcsolatos adatforrásokra és az eredmények hatékony kommunikációjára.

A programmal kapcsolatos további információért és hogy megtudhassa a jelentkezés részleteit, kérjük látogasson el a http://www.cardi.ie/node/11595 honlapra vagy küldjön egy e-mail-t az itpa@cardi.ie e-mail címre.  Jelentkezési határidő: 2013. június 27.

 

2013. szeptember 20-21., Dublin, Írország

Az Ír Gerontológiai Társaság 2013. Éves és Tudományos  Találkozója: Egy Idős-barát Jövő Felé Haladva: absztraktbeadási lehetőség

A tavalyi év óriási sikerére és sokszínűségére építve, az Ír Gerontológiai Társaság  bátorít minden klinikust, háziorvost, akadémikust, kutatót és diákot, akik az idősödés területén dolgoznak, hogy vegyenek részt ezen a konferencián. 

Mind kvalitatív, mind kvantitatív eredmények beszámolóját szívesen látják, az idősödés minden területéről a gerontológia, szociális, pszichológiai, biológiai, egészségi és klinikai vonatkozásokban egyaránt..

Az absztraktok beküldési határideje: 2013. május 31. péntek

http://irishgerontology.com/events/call-for-abstracts/

 

2013. október 4-6., Istanbul, Törökország

Nemzetközi Isztambuli Kezdeményezés az Idősödéssel kapcsolatban

Az Idősödés Nemzetközi Szövetsége (International Federation on Ageing, IFA) a Turyak Szenior Tanácsadó Testülettel együtt  politikai és gyakorlati beszélgetési szériát kezd ezzel a találkozóval, amekynek célja, hogy nem-kormányzati szervezeteket, ipari vezetőket, a kormányt, és civil társaságokat vonjanak be a jövő tervezésébe. A programot, amely magába foglal egy Nemzetközi Kongresszust, az Idős-barát Innovációs Versenyt és Kereskedelmi Expo-t "Expo 50+ Istanbul"; úgy alkották meg, hogy az idősődő társadalom következtében a Közép-Keleten, Észak-Afrikában, Kelet-Európában, és a Törökország közelében elhelyezkedő országokban kialakult és módosult társadalmi és gazdasági lehetőségekről beszélgetések alakulhassanak ki. A programra a világ minden tájáról szívesen fogadják az érdeklődőket.

Absztrakt beadási határidő: 2013. május 31.

www.ifa-fiv.org

 

2013. október 16-18., Cuenca, Spanyolország

‘Intergenerációs Tanulóvárosok’ - A Generációk közötti Tanulás Európai Hálózatának 3. Konferenciája 

Az ENIL (European Network on Intergenerational Learning) harmadik tematikus konferenciája bemutatja a generációk közötti tanulás előnyeit egy város különböző nézőpontjaiból: társadalmi kohézió a foglalkoztatáshoz. Várnak minden oktatót, orvost, politikust, szervezetet és egyént Európa bármely pontjáról a történelmi Cuenca városban, Spanyolországban egy stimuláló programmal, tele beszélgetésekkel, workshopokkal és további eseményekkel. A konferenciát az ENIL szervezi, és Cuenca városa és Polgármestere látja vendégül a résztvevőket.

www.enil2013cuenca.eu

 

2013. október 23-25., Vilnius, Litvánia

‘Tanulási lehetőségek idősebbek számára: formák, szolgáltatók és politikák’, az ESREA Hálózat 4. Idősek Oktatási és Tanulói Konferenciája (Education and Learning of Older Adults, ELOA)

A felnőtt oktatás folyamatának és rendszerének fejlesztése elért egy olyan fontos pontot a világon, ahol a demográfiai faktorok, nevezetesen a populáció öregedése, meghatározza, hogy az emberek tovább maradnak a munkaeerőpiacon, és a technológiák és információ gyors fejlődése folyamatos tanulást kíván. Az ELOA ezért egy vitafórumot kezdeményez, ahol az idősek tanulásával kapcsolatos tudást érintő, különböző nézeteiket és tapasztalataikat megoszthatják az emberek egymással.  Ennek keretén belül a Vilnius-ban megrendezésre kerülő 4. ELOA Nemzetközi Konferenciára , amelynek címe “Lanulási lehetőségek idősebbek számára: formák, szolgáltatók és politikák” minden érdeklődő csoportot meghívnak: tudósokat, politikusokat, tanulókat, és a felnőttképzés szolgáltatóit.

eloa.mruni.eu

 

2013. november 5, Manchester, Nagy-Britannia

‘A művészet és az idősebb emberek: hatékony partnerségek és együttműködések’ – ingyenes rendezvény

Amellett, hogy a Nagy-Britanniában működő kiváló projektekről hallhatnak beszámolót, a konferencia résztvevői lehetőséget kapnak arra is, hogy felfedezzék a Helyi Hatóságok szerepét a művészek és idősebb emberek iránti stratégiai megközelítés kifejlesztésében, jobban megérthessék a hatékony szektorokon átívelő partnerség munkáját, és halljanak néhány inspiráló projektről. A workshop-okon a következő témákban láthatnak előadásokat és vehetnek részt beszélgetéseken:

  • munka a férfiakkal
  • dementia-s emberekkel való munka
  • Az idősebbeknek szóló Manchester-i Kulturális Ajánlat kifejlesztése
  • Nottingham város Tanácsának művészetekkel és idősekkel kapcsolatos megközelítése

Az eseményt a Közönség Ügynökség (Audience Agency) és a Manchester város Tanácsának Becsüljük meg az idősebbeket részlege (Valuing Older People at Manchester City Council) szervezi és a Baring Alapítvány támogatásával valósul meg.

További információk és a regisztráció hamarosan elérhető lesz. Kapcsolat: Sally Chandler, telefon: 00 44 161 234 3513

 

2013. november 6-10., Larnaka, Cyprus

‘A tanulás későbbi életkorban való fenntartása minden szempontból' GRUNDTVIG SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

A 6. későbbi életkori és intergenerációs programot Larnaka-n tartják november elején. A kurzus a jelentkezők addigi tapasztalataikra építve fogja segíteni a résztvevőket a jobb tanárrá, menedzserré és segítővé válásban. A program során az elmúlt 5 év alatt felgyűlt tapasztalatokat fogják használni, amelyeket a csapat a 28 országból érkezett több mint 160 résztvevővel szerzett. Ezek alapján fogják vezetni, bátorítani, és stimulálni a résztvevőket, és visszajelzéseket adni nekik a a saját élményeikre, tanulhatnak majd a kollégáktól, és új kapcsolatok és megújult önbizalom és kompetencia birtokában térhetnek haza. A kurzus során a következő témák kerülnek fókuszálba:

  • A kulcskompetenciák megtanulásának/naprakészen tartásának értéke a későbbi élet során (a digitális készségeket és a társadalmi médiát is beleértve)
  • A fenntartható tanulókörnyezet megteremtése 
  • Fiatalok és idősek számára találkozóhelyek létrehozása 
  • Kurzus az aktív állampolgárságról
  • Kurzus az önmagunkban megbízhatóságról
  • Saját finanszírozású tanulói tevékenységek szervezése és segítése 

A Nemzeti Ügynökségeknél 2013. április 30-áig lehet jelentkezni. További információkért, kérjük, keresse Klitos Symeonides-t a klitossy@cytanet.com.cy e-mail címen.

 

2014. június 10-13., Hyderabad, India

‘Egészség, Biztonság & Közösség ‘- Az Idősödés Nemzetközi Szövetségének (International Federation on Ageing, IFA) 12. Idősödés Világtalálkozója

A konferencia témája a z "Egészség, Biztonság & Közösség". Prof. Muhammad Yunus, a Bangladesh-i Dhaka városból a Yunus Centrum elnöke,  2006-os Nobel-díjas kutató fogja a nyitóbeszédet tartani.

a konferenciára a regisztráció már megkezdődött. Az absztraktok beküldési határideje 2013.december 1.

További információkat a rendezvény hivatalos honlapjá talál: www.ifa2014.in