A ForAge Hálózat Hírlevelei

Bevezetés

A ForAge partnerség a projekt ideje alatt rendszeres időközönként  hírleveleket ad ki, amelyek betekintést engednek a ForAge Hálózat fejlesztésébe, és tájékoztatást adnak a csapat munkájának specifikus aspektusairól. A Hírlevelek angol nyelven készülnek, amelyeket aztán minden partner lefordít a saját nyelvére.

Az 1. Szakaszban a Hírlevelek magyar nyelvű változatait olvashatják.

A 2. Szakasz minden hírlevél nyelvi változatainak pdf formátumú letöltéséhez biztosít linkeket. Ezek a változatok fényképeket és egyéb illusztrációkat is tartalmaznak.

 

1. rész A Hírlevelek magyar nyelvű változatainak szövege

6. HÍRLEVÉL –  2013. június

A 2012-es Európai Év – összefoglalás

A 2012-es Aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, mit adhatnak az idősek a tásadalom számára. Bátorítani kívánták a politikusokat és az érdekelt személyeket bizonyos lépések megtételére, amelyekkel jobb lehetőségeket tudnak teremteni az aktív idősödés számára, és erősíteni tudják a generációk közötti szolidaritást.

Az elért eredmények széles skálája

2012. decemberében egy rövidfilmet keringtetett az Európai Bizottság, amely a 2012-es Európai Év eredményeit mutatta be, úgy mint 38 elnök, miniszterelnök és miniszter részvételét  a 2012-es Európai Év rendezvényein, több mint 5000 további látogatóval egyetemben. Beszámoltak a filmben az Európa-szerte a szeniorok érvényesítő napjain látott több mint 11000 lakosról, és több mint 420 iskola részvételéről a generációk@iskola tevékenységekben. A filmben a 2012-es Európai Évben összesen 337 megrendezett eseményt említenek meg, amelyek eredményeképpen 6162 nyomtatott és 3432 online cikk jelent meg, 329 TV-közvetítés készült és 1.578.000-an látogatták meg az Európai Év internetes honlapját .

A 2012-es Európai Év záróeseményét december 10-én tartották Nicosia-ban, a Ciprusi Európai Uniós Elnökség rendezésével. A 2012-es Európai Év az érdekelt személyek széles rétegét mozgatta meg szerte Európában, elősegítve az aktív idősödés ügyét és a generációk közötti jobb kapcsolatokat; többszáz új kezdeményezés és rendezvény jött létre a következtében mind európai, mind nemzeti, regionális és helyi szinteken, érintve a foglalkoztatás, társadalmi részvétel és az idősek önálló életének témáját. 

A politikai lépések elindítása

A fentieken kívül, az EU tagállamai az Európai Bizottsággal közösen kialakították az Aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás irányelveit, amelyeket az Unió  szociális miniszterei is megerősítettek 2012. december 6-án. Az irányelvek a tagországok, régiók, városok, cégek és más érdekelt intézmények számára lettek kialakítva, amelyek szerepet játszanak a következő évek során az aktív idősödés megfelelő körülményeinek biztosításában. 

A zárókonferencián első alkalommal, egy új Aktív Idősödési Indexet (AII, angolul Active Ageing Index, AAI) is bemutattak a közönségnek. Az AII-t az Európai Bizottság az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságával (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) közös projektjük keretén belül alakították ki. Az index rendeltetési célja, hogy segítse a tagállamoknak az aktív idősödés területén a kihívások és fel nem fedezett potenciák beazonosítását és a folyamatok monitorozását.

Sok tagállam kihasználta a 2012-es Európai Év által létrehozott politikai pillanatot további fontos politikai kezdeményezések elindításához. Ezek a következőket foglalták magukba:

•   2012. januárjában Ausztria bemutatta A Szenior lakosok szövetségi tervét.

•   Belgium 2012. novemberében egy új testületet, az Idősek Szövetségi Tanácsadó Testületét hozta létre.

•   Németország egy figyelemfelkeltő kampányt futtatott. A német Antidiszkriminációs Ügynökség 2012-t a Korra irányuló Diszkrimináció Elleni Évnek nyilvánította.

•   Írországban az a döntés született, hogy minden helyi önkormányzattal rendelkező ír területnek saját Idős-barát Megyei Programot kell létrehoznia a 2013-as év végéig.

•   Lengyelországban 2012. augusztusában elfogadtak egy kormányprogramot az Idősebb lakosok társadalmi aktivitásáról, a 2012-2013-as évekre vonatkozóan. 

A kihívások legyőzése

László Andor, az EU Foglalkozási, Szociális és Integrációs Biztosa a ciprusi konferencián tartott záróbeszédében elmondta, hogy a 2012-es Európai Év fontos mérföldkő volt az aktív idősödéssel kapcsolatos politika és kezdeményezéseket támogató erőkifejtések sorában. Kifejtette, hogy lenyűgözték a többszáz szervezet, cég és egyén innovatív ötletei és elkötelezettsége, amelyekkel Európa minden táján növelték az idősebb egyének munkában maradásának és társadalmi, valamint gazdasági szerepvállalásának lehetőségét. 

A Biztos hozzátette: "Meg vagyok róla győzödve, hogy meg fogunk tudni birkózni az idősödő populáció kihívásaival. Bátorítok mindenkit, hogy tartsák fent az ez irányú tevékenységeiket az Európai Év után is." Amíg a 2012-es Európai Év Ecorys általi kiértékelésének eredményeire várunk, valóban, nekünk is tovább kell tevékenykednünk az aktív idősödés és az ötven éven túli tanulás támogatásának terén, a ForAge Hálózat aktivitásainak és munkájának segítségével.

5. HÍRLEVÉL - 2013. május

Vitassuk meg: Érdekeltek bevonása, nemi ügyek, adjunk hangot 

A ForAge Hálózat missziójának része ennek meg annak a kérdésnek a felderítése, a tapogatózás fontos.

Az első évben munkánk egy része volt három témának a részletesebb körüljárása. Keressük a véleményeket a következő kérdésekkel kapcsolatban, amelyek mi aktuálisnak és relevánsnak tartunk. A témákat a teljes partnerség véleményének felmérésével határoztuk meg, és megvitattuk azokat az első Európai konzultatív találkozónkon 2012. októberében Cipruson. 

A témák, és a legutóbbi összefoglaló véleményünk és az esetleges megválaszolatlan kérdések alább kerülnek bemutatásra. A témákat további 2 hónapig tárgyaljuk még a honalpunkon, és Önt is meghívjuk, hogy kapcsolódjon be a beszélgetésbe. Azt követően pedig a vita összefoglaját elkészítjük és újabb brszélgetéseket hozunk létre. 

Az érdekelt személyek bevonása az ötven éven túli tanulásba

•       A tanulás támogatottsága csökken Európában – minden felnőttnek, nemcsak az idősebbek számára.  Ahol léteznek pályázati támogatások, azok sokszor ügynökségeken keresztül érhetőek el, de sokszor rövid ideig azoknak kiírva, akik tanulási lehetőségeket biztosítanak.  

•       Az ötven éven túli tanulás az ügynökségek széles rétegének felelőssége, nem csak az oktatási szektorban dolgozóké.  A Grundtvig Program, többek között, azt jelzi, hogy a későbbi életkori tanulást több szektor támogatja, ám kevés bizonyíték van az ezen szektorok és ügynökségek közötti előremutató együttműködésre.

•       Folyamatosan szükséges ismételgetni a a későbbi életkori tanulás rendkívül széleskörű előnyeit nem csupán az egyén, de a társadalom minden szektora számára. Ezeke a hasznok gazdasági, társadalmi, egészségi, családi és közösségi vonatkozásúak. A kutatások bebizonyították, hogy sürgető szükség van arra, hogy a  terjesszék szerte a világon az idősebb tanulók bizonyítékait (tanúvallomásait) arról, hogy érzéseik szerint milyen hasznuk vált a tanulásból.

Nemi ügyek: tanulás férfiak és nők számára

•            Ha a tanulást a leendő tanuló egyéni igényeihez igazítanák, akkor kisebb szükség lenne a nemi vonatkozás figyelembevételére. Ezeknek az egyéni szükségleteknek a kulturális, nemzeti, osztály, faji, nembeli vonatkozásokat és a korai iskolai tapasztalatokat szintén tükrözniük kell (siker, bukás, nemi elkülönítés, az elválás korát, kiterjesztett lehetőségeket, stb.).

•       Az Európa-szerte végbement változásai közösségeinknek hátrányosan érintette a munkásosztály heylzetének jövőjét a tekintetben, hogy összekapcsolódhassanak másokkal a közösségeiken belül.

•       Amikor a nemspecifikus tanulási lehetőségeket létrehozzák, azoknak a helyi specifikációkra kell alapulniuk - hol gyűlnek össze a férfiak és a nők - kávézók, sport lehetőségek, stb. Mégis, ezeknek a lehetőségeknek csak az első lépésekként szabad látszódniuk, bátorítva (nem kényszerítve) az embereket a tanulás és/vagy más közösségi tevékenységek más formáiba és helyszíneire. 

Hangot adva az idős embereknek a tanulás által

•       Az idősebb emberek többféle okból kifolyólag vonódhatnak be a tanulásba. Legtöbbjük felthetőleg azért, mert mindig is tanultak, mások azonban személyes okokból – némely változás az életükben, pl. egészségügyi, elhagyva a munka világát, stb.; megint mások életük társadalmi vagy politikai változásai miatt. 

•       Határozott tanúvallomásokat hallhatunk az idősebb tanulóktól arra vonatkozóan, milyen változásokat hozott számukra a későbbi éléetkorukban végzett tanulás a magabiztosságban, a döntéshozatalok megkönnyítéséhez egyes információkhoz való hozzájutás képességében  és magában a döntéshozatalban is. 

•       Tudományos bizonyíték van arra is, hogy a tanulásba bevonódás (minden életkorban és a felnőttkor minden fázisában) megerősítheti a jóllét érzését és az egészségesség érzetét. 

•       A legtöbb idősebb emberek számára rendelkezésre álló tanulási lehetőség manapság tanárokhoz és más szakértőkhöz kötődik, akik az oktatást inkább saját tanterv-szerű hozzáállásukkal közelítik meg, és nem feltétlenül értik a szükségleteit, az életszakaszait, és a kilátásait a leendő idősebb tanulóiknak.

•       Számos felmérés van az idősebbek szükségleteiről, törekvéseiről, sikereiről és előrehaladási útjaikról, de nem feltétlenül nyújtanak számunkra információt azokról a 'nem-tanulókról', akiknek a száma felülmúlja az idősebb tanulókét.

•       Minden kínált tanulási lehetőségnek igazodnia kell az egyének szükségleteihez, és soknak közülük kapcsolódnia kell a korukhoz vagy életszakaszukhoz.

•       Komoly lépéseket tettek már arra, hogy az idősebbeket képessé tegyék és bátorítsák az egészséges idősödésre, de ők általában nem használják az oktatás erejét és potenciáit, amely segíti a az idősebb embereknek a saját életük menedzselését, megalkossák saját erősítő tervüket azon kérdések vonatkozásában, amelyekre szükségük van, hogy megcélozzák vagy meghatározhassák a maguk számára a saját egészséges életvitelüket.

•       Az idősebbek számára kialakított oktatás és tanulás igen szorosan kell igazodjon a politikai, szociális és gazdasági élet más aspektusaihoz, amelyek az idősebbek számára egy sokkal pozitívabb és produktívabb társadalmat kíván létrehozni, amelyben értékesnek érezhetik magukat. 

Kérjük kapcsolódjon be ea beszélgetésünkbe.  Ha úgy találja, hogy vannak más, hasonlóan vagy még fontosabb témák, amikről beszélni kellene, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. 

4.  HÍRLEVÉL - 2013. január

A ForAge webportál használata

A webportál jelentősége

A ForAge webportál azzal az elhatározással jött létre, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikáció és a disszemináció fő eszközéül szolgáljon. A weboldal további funkciója, hogy megkönnyítse a projekt anyagainak tárolását és megosztását, valamint a partnerek közti kommunikációt. A webportál fő célja, hogy interaktív kommunikációt tegyen lehetővé a későbbi életkori tanulás különböző célcsoportjaival. Ennek eléréséhez a weboldalakat két, egymástól független részre osztottuk. Az egyik azokra a fő feladatokra fókuszál, amelyek a projekt működése és aktivitásai során merülnek fel; a másik rész pedig az adatbázis, amely a projekt fenntarthatóságát és folytatását célozza, a projekt támogatottságának végét követően.

Mit találhat a ForAge webportálon

A ForAge webportál minden érdeklődőnek strukturált információkat kínál a későbbi életkori tanulással kapcsolatos problémák és megoldások aktuális tudás-, felfogás- és megértési szintjeiről. A ForAge egy olyan projekt, amelyet mindenkinek szánnak. Mindenki megtalálhatja a maga számára szükséges információt, és mindenki profitálhat belőle. A ForAge webportál azért jött létre, hogy összegyűjtse az értékes és változó, gyakran csak töredékes adatokat és eszközt nyújtson a nagyközönségnek, hogy megtalálhassa és használhassa ezeket. A webportálnak célja az is, hogy felhívja ezekre a dolgokra a figyelmet, segítse meggyőzni az embereket a későbbi életkori tanulás értékéről, és hogy segítse az idősebb emberek önbizalmát növelni a tanulásban való részvétellel kapcsolatban.

Célcsoportok

A projekt célcsoportjai az idősebbek mellett a későbbi életkori tanulók, önkéntesek, és szervezetek, tanárok, menedzserek, és felnőttoktatást tervezők, kutatók, szakszervezetek és civil szolgáltatók, politikusok és döntéshozók. A különböző célcsoportok saját színkódolást találhatnak az adatbázis részlegen, amely nagymértékben segíti a nekik szóló információk megtalálását.

Adatbázis

A webportál legjelentősebb része az adatbázis. Ez számos olyan forrásból tartalmaz válogatott és strukturált adatokat, mint például szakpolitikai dokumentumok, kutatási anyagok, konferenciai felszólalások, speciális publikációk, hasznos linkek, más projektek hírlevelei, és sok más információt. A webportálnak ezt a részét úgy kívánják létrehozni, hogy az a ForAge projekt lezárultát követően is működő és életképes legyen.

Szolgáltatások

Különös figyelmet kaptak a kommunikációs eszközök a ForAge webportálon belül. Az egyik jellegzetesség a ForAge vitafórum, amellyel a létrehozóknak az a szándéka, hogy támogassa és segítse a honlap minden potenciális használója közötti kommunikációt. A fórumot a projekt tagjai fogják menedzselni saját országukon belül. Egy másik különlegesség a keresőmodul, amellyel mind a honlapon található, mind az azon kívüli információk elérhetőek lesznek. A webportál célja tovább az is, hogy segítse a projekt menedzselését. A tagok területén a projekt adatainak, dokumentumainak és legújabb információinak strukturálását és tárolását célzó eszközök is találhatóak. Ez a terület segíti az információgyűjtést és a projekt különböző partnerei közötti megosztásukat.

Nemzeti változatok és rugalmasság

A ForAge projekt többnyelvű. A webportál a projekt minden partnere anyanyelvének megfelelő változatban elérhető. A portál azt is lehetővé teszi, hogy az eszköztár címeit és azok tartalmát egyénileg szerkeszthessék a partnerek. 

3. HÍRLEVÉL - 2012. november

EGY TÁRSADALOM MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Tanulni azért, hogy éljünk és tanulni az élethez

A 2012-es ForAge Konferenciát a Ciprusi Felnőtt Képzési Szövetség (Cypriot Adult Education Association, CAEA) szervezte meg 2012. október 8-9-én, Limassolban, Cipruson. Sokan gyűltek össze a konferenciára, ahol élő, informatív előadásokat hallhattak az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos legújabb nemzeti és európai fejleményekről. Kérdésekre és kiscsoportos beszélgetésekre is adódott lehetőség.

A konferencia résztvevőit a CAEA és a szervezőbizottság elnöke, Klitos Symeonides köszöntötte, valamint a ForAge Hálózat részéről John Benyon, a Leicester-i Egyetem (UK) Professzora. A Ciprusi Köztársaság oktatási és Kulturális Miniszterének, George Demosthenous-nak nyitóüzenete is elhangzott.

A nyitóünnepség egy igen lenyűgöző táncbemutatót is tartalmazott, amelyet a ciprusi felnőttoktatási központokban egész életen át tartó tanulási programokban résztvevő süket emberek adtak elő.

Sose túl késő tanulni

A nyitó alapgondolatokat Martina Ni Cheallaigh-tól hallhatták a résztvevők, az Európai Unió Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának Felnőttoktatási és Grundtvig Szekciója képviselőjétől.  A ‘Sose túl késő tanulni’ témáról szólva néhány EU programot is áttekintett, beleértve a Grundtvig programot, és egyéb európai aktivitásokat, mint amilyen A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve. Ms Cheallaigh ezeknek a kezdemé-nyezéseknek különféle pozitív hatásaira világított rá.

Dr Katerina Popovic, Az Európai Felnőttképzési Társaság (EAEA) alelnökének érdekes és ösztökélő előadása következett az EAEA Tevékeny időskor a felnőttképzésen keresztül című politikai vitájáról, amelyet 2012. szeptember 27-én rendeztek meg Brüsszelben.


A konferencia első délelőttje Jumbo Klercq, a holland Elephant in Diversity BV igazgatójának és a szervezőbizottság egyik tagjának előadásával zárult.

Az életen át tartó tanulásról beszélt és három jövőbeli forgatókönyvet vázolt fel a Minden korosztály társadalmának:

1.       Nagy versengés az oktatóintézmények között, több független oktató és több önkéntes munkacsoport.

2.       Edumade (kb. az oktatás által készített): az oktatás pozitív eredményei a piacon, mértékre készült oktatás, több érdekképviselet, és több befektetés a tanulói környezetbe.

3.       Vissza az államba: nagyobb befolyás és több beavatkozás a kormányzat részéről, nagyobb fókusz a munkáltathatóságra, a befektetés társadalmi megtérülése bemutatásának hangsúlyosabb kötelezése.

Tudás és tapasztalat megosztása

Az ebédszünet után kiscsoportos szekciók következtek a következő témákban:

·      Több érdekképviselet bevonása az életen át tartó tanulásba.

·      Nemi ügyek: nők és férfiak tanulása.

·      Hangot adni az idősebbeknek a tanulás által.

A kiscsoportos megbeszéléséket plenáris ülés követte Jim Soulsby, a ForAge Hálózat vezetőjének vezény-letével, a csoportos beszélgetések visszajelzéseiről. A három téma kontextusáról, időszerűségéről, és a ForAge Hálózathoz való kapcsolódásának relevanciájáról folyt a beszélgetés. Ez jó lehetőséget adott az említett témákban felhalmozott tudás és tapasztalatok megosztására és cseréjére.

Ezt követően három, nemzeti kezdeményezésekről szóló előadás hangzott el. Dr Alexis Kokkos felvázolta a görög oktatási rendszert, annak jelenlegi helyzetét és legújabb innovatív hozzáállását a témához.

Dr Simoni Symeonidou, a Ciprusi Egyetem adjunktusa, teóriákat mutatott be a Minden korosztály Társadalma és a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos felmérések fő eredményeinek felhasználhatóságáról.

Dr Katerina Popovic, a Szerb Felnőttképzési Társaság elnöke pedig egy szerb, ‘Az élet Aranykora’ című fotózási verseny rendkívüli eredményeiről számolt be.

A három előadás különleges figyelmet fordított a képek nyelvének erejére és jelentésére, és Paulo Freire népszerű és az informális oktatással kapcsolatos ötleteit használták.

A konferencia szervezői buzdították a résztvevőket véleményük kifejtésére és az egész életen át tartó és a nemzedékek közötti tanulást célzó európai projektekkel kapcsolatos tapasztalataik megosztására, mindezt pedig egy szakértői bizottság koordinálta. Az első nap egy zenés-táncos ciprusi esttel zárult.

Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás

A második nap európai programok, hálózatok és platformok bemutatásával indult. Julie Melville, a nagy-brittanniai Beth Johnson Nemzedékek közötti Gyakorlat Alapítvány és Központtól az Európai Nemzedékek közötti Tanulás Hálózatának Térképét mutatta be (European Map of Intergenerational Learning Network, EMIL).

Jim Soulsby és Jumbo Klercq bemutatták A későbbi életkori tanulás című, a Grundtvig és Comenius tréningkatalógusban is fellelhető oktató kurzusukat, amelyet öt éve minden évben megszerveznek Cipruson.

A konferencia résztvevői ezt követően ismét kisebb csoportokra oszlottak, hogy beszélgessenek a ForAge olyan kulcskérdéseiről, mint a hatékony hálózathasználat, támogatási módok, és a tapasztalatok egymással való megosztása. Ily módon újabb lehetősége nyílt mindenkinek a tapasztalatcserére.

Délután Marina Efthymiadou, a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium Társadalmi Jóléti Szervezeti Egységétől bemutatta azokat a ciprusi politikai döntéseket és lépéseket, amelyek a Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás érdekében történtek.

Dr Nataša Urbancikova, a Kosice-i Műszaki Egyetemről az Open Inn 2.0 című projektet mutatta be: egy Tudásgeneráló Házat és e-felbecsülő modellt; Iveta Orbanova pedig a SI-GOLD projektről beszélt, amely az idősebb dolgozók számára az ezüst kihívásokat az ‘arany lehetőséggé’ formálja.

Részletekbe menő kérdések és megbeszélés után Jumbo Klercq Hollandiából az idősebb emberek gazdasági jóllétéről beszélt: Tanulás a Képességért, Teljesítményért és az Állampolgárságért.

A konferencia egy, a konferencia során tartott kiscsoportos beszélgetések legfontosabb üzeneteiről visszajelzéseket adó szekcióval, valamint egy utolsó, a szakértőkkel történő beszélgetéssel zárult.

Lenyűgöző és hasznos információ

A jelenlévőkkel kitöltetett kérdőívek alapján a konferencia nagy sikerű volt. A két nap során a konferencia látogatói rengeteg lenyűgöző és hasznos információt kaptak arról, hogyan lehet továbbmozdítani egy minden korosztályt magába foglaló társadalmat. Kérdésekre és megbeszélésekre is bőven jutott idő.

A ForAge projekt megköszöni az Európa számos részéről egybegyűlt konferenciavendégének a jelenlétét.  Különös tekintettel pedig a szervezőbizottságnak: Klitos Symeonides-nek, Jumbo Klercq-nek és Jim Soulsby-nak. A következő ForAge Konferencia 2013. szeptember 30-október 1-én kerül megrendezésre Magyarországon. 

2. HÍRLEVÉL - 2012. augusztus

Interjú Jim Soulsby-val (University of Leicester, UK), A ForAge Hálózat Moderátorával

Anna: Jim, hogyan jött létre a ForAge?

Jim: Több, mint 25 éve dolgoztam már ezen a területen, és ez alatt az idő alatt számos csodálatos, leleményes és lenyűgöző oktató programot vizsgáltam, amelyek az idősebb embereket vonják be a tanulásba. Képtelenség mindet észben tartani! Úgy gondoltam, más embereknek is tudniuk kell arról, hogy milyen munka folyik, hogyan történt, milyen nehézségek merültek fel és milyen sikerekről számolhatnak be, és hogyan lettek az idősebb emberek bevonva, hogy mindezek megvalósulhassanak. Az évek során a dolgok nyilvánvalóan ismételték önmagukat, és mindig is úgy gondoltam, hogy szégyen, hogy semmilyen módon nem gyűjtötték össze ezeket a tapasztalatokat, pedig használhatnánk őket a jövőbeli fejlesztésekhez, nem csupán a nehézségek megelőzéséhez vagy túljutni azokon, hanem segítségképpen használni a tapasztalatokat. Mindig is úgy tartottam, hogy sokkal sikeresebbek lehetnénk, és könnyebben fenntarthatóvá tudnánk tenni az eredményeinket, ha jobban együttműködnénk egymással.

Amikor az Idősek Továbbtanulását Támogató Nemzeti Intézetnél (National Institute for Adult Continuing Education, NIACE) dolgoztam Angliában, az “Idősebb és merészebb” (“Older and Bolder”) programon, megpróbáltam létrehozni egy adatbázist a jó gyakorlatokról, hogy jobban rögzíthessem mindazt, amit én és a kollégáim tapasztaltunk vagy felkeltette a figyelmünk.    Megkíséreltem megosztani ezt az adatbázist az Európai Age Platform tagjaival. A személyes részvételem számos európai programban, konferenciákon és csereútjaim során számos oktatási gyakorlatra lettem figyelmes szerte Európában. Az utóbbi években, európai partnerek és más Grundtvig oktató programokban együttműködők tanácsát keresve felfedeztem, hogy mindezt, az évek során felhalmozott, elvégzett nagyszerű munkát össze lehet kovácsolni. Így megszületett a ForAge.

Anna:  Mit szeretne, hogy a ForAge elérjen a projekt ideje alatt?

Jim: A fő álmom, hogy a ForAge a projekt három éve után is folytatódjon, ezért létrehozunk egy internet-alapú információ-megosztó adatbázist, amely mindenki számára elérhető és megbízható – egyfajta Google az időskori tanulás számára Európában. Tehát a következő három év során ismertté kell válnunk, és növelnünk kell a bevont országok számát. Látnunk kell, hogyan tudjuk fenntartani a munkát és nyilvánvalóan biztosítani az ígéreteinknek megfelelő eredményeket.

Anna: Mit szeretne, mi legyen a ForAge sorsa három év múlva?

Jim: Azt hiszem ezt a kérdést már megválaszoltam, de három év múlva fel kell tudnunk mutatni a velünk együttműködő országok számát, a partnerek sorát, a nagyon változatos érdeklődéseket, amelyekkel számolhatunk, a vitákat, amiket kiváltottunk és a munkánk eredményeit. Teljesítményünk nem csak numerikus lesz – mennyiségi lesz persze, de minőségi is. Azt is magába fogja foglalni, hogy bizonyítani tudjuk a befolyásunkat – szerepünknek többnek kell lenni egy reaktív szerepnél, sokkal inkább proaktívaknak kell lennünk – előrebocsátani témákat, vitákat kreálni, kérdéseket feltenni, kutatásokra buzdítani, adatokat és releváns statisztikákat keresni.

Anna: Hogyan kell tevékenykednie a hálózatnak ahhoz, hogy észrevehetőbb és hatékonyabb legyen?

Jim: Különlegesek vagyunk, és annak is kell maradnunk. Meg kell mutassuk azt a szándékunkat, hogy megosztásra és együttműködésre törekszünk. Meg kell mutassuk más hálózatoknak, hogy partnerségeknek és projekteknek, hogy nem versenyezni, hanem segíteni szándékozunk a disszeminációban, és abban, hogy hatásukat kifejthessék. Úgy kell ránk tekintsenek, mint kiegészítőkre, és mint egy olyan ügynökségre, aki tud segíteni abban, hogy összehozza az embereket, projekteket, szektorokat, tudásokat és országokat. És, természetesen, nélkülözhetetlenként kell feltűnnünk – hogy a világ ne tudjon nélkülünk létezni!

A fő eszközünk a honlap lesz, de be kell majd vonnunk saját hálózatainkat, kapcsolatainkat, politikusainkat, alapítóinkat, oktatóinkat is, és mindenkit, aki a témában releváns személy. Minden munkánk kapcsán gondolnunk kell a ForAge-re, és nem csak akkor, amikor úgy érezzük promótálnunk kell a projektet, vagy amikor egyes feladatokat el kell látnunk a munkacsomagokhoz.

Anna: Köszönöm Jim.

1. HÍRLEVÉL - 2012. április

Az új európai projekt információkat fog gyűjteni és egy platformot fog létrehozni az élet későbbi szakaszában végzett tanulással kapcsolatos tudáscseréhez és a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos információk terjesztéséhez.

Mi a ForAge?

A projekt egy európai multi-laterális hálózat, központi célja az idősebbek számára az életen át tartó tanulást támogatni és a tapasztalatokat megosztani, annak érdekében, hogy szerte Európában magasabb standardokat hozhassunk létre. 1993, az Idősebbek és a Generációk közötti Szolidaritás Első Európai Éve óta Európa-szerte számos változás, projekt megvalósítás, oktatás, képzés, szeminárium, programok és hálózatok kiépítése történt az életen át tartó tanulással kapcsolatban.

A számok szignifikánsan növekedtek a Grundtvig program révén, amely lendületet és anyagi támogatást nyújt a képzeletgazdag és innovatív munkához Európa-szerte. A ForAge-t úgy alkotjuk meg, hogy ezeknek a gazdag tapasztalatoknak a szélesebb és jobb felhasználását lehetővé tegyük, azokra építve megosszuk az információkat, kielemezzük és megbecsüljük az értékét, és az oktatásra és az idősödéssel foglalkozó ügynökségekre gyakorolt hatását, a kutatási bizonyítékokat terjesszük, és mindezek elvégzéséhez hálózatokat hozzunk létre.

A Partnerség:

 1. University of Leicester, Leicester, Nagy-Britannia
 2. bia-net, Graz, Ausztria
 3. Cyprus Adult Education Association, Ciprus
 4. Finnish Adult Education Association, Helsinki, Finnország
 5. 50plus Hellas, Athén, Görögország
 6. Trebag Vagyon- és Projektmenedzser Kft., Budapest, Magyarország
 7. Lunaria, Róma, Olaszország
 8. The Elephant Learning in Diversity BV, Hollandia
 9. PRO-MED sp. z o. o., Gdansk, Lengyelország
 10. AidLearn, Lisszabon, Portugália
 11. IMBD, Brno, Cseh Köztársaság
 12. EUROED Association, Bukarest, Románia
 13. Association for Education & Ageing – AEA, Nagy-Britannia
 14. Comenius University, Bratislava, Szlovákia
 15. MERIG, Graz, Ausztria
 16. The Slovenian Third Age University, Ljubljana, Szlovénia
 17. Cordoba University, Cordoba, Spanyolország
 18. Age Action Ireland, Dublin, Írország

Nyitó találkozó Leicester-ben

A ForAge projektet a Leicesteri Egyetem Életen át tartó Tanulás Intézete koordinálja, amely nemzetközi hírnévre tett szert az idősebbek és az életen át tartó tanulás terén, és partnerségben áll a Nagy-Britanniai Felnőttképzési Társasággal. A Leicester-i csoportot a ForAge Hálózatot támogató Jim Soulsby irányítja.

Leicester polgármestere, Robert Wann, és a Leicester-i Egyetem rektora, Professor Sir Robert Burgess jelen voltak a ForAge project hivatalos megnyitóján a Leicester-i Egyetemen 2012. február 8-án, szerdán.

Professor John Benyon, a Leicester-i Egyetem Életen át tartó Tanulás Intézetéből, egyik tagja a ForAge csapatnak. A hivatalos megnyitói beszédében a következőket mondta:

“Az 50 év felettiek részéről igen nagy az igény a tanulásra, de úgy tűnik, hogy sok európai kormány és ügynökség jelenlegi politikája alulértékeli az élet későbbi szakaszában végzett tanulást és mostanában kevesebb az idősebbek részére tartott képzés.“

“Halálomig azt fogom mondani, hogy tanulni magáért a tanulás öröméért érdemes. Tanulni a tanulás kedvéért jó dolog – ez mind az egyének, mind a közösségek életét gazdagítja. Reméljük, hogy a ForAge segíteni fog a tanulás hirdetésében az idősebbek és a tágabb európai társadalmunk hasznára.”

 

2. szakasz - A ForAge hírlevelek pdf változatai nyelvenként

Magyar hírlevelek

1. HL_HU

2. HL_HU

3. HL_HU

4. HL_HU

5. HL_HU

6. HL_HU

Angol hírlevelek

1. HL_ENG

2. HL_ENG

3. HL_ENG

4. HL_ENG

5. HL_ENG

6. HL_ENG

Cseh hírlevelek

1. HL_CZ

2. HL_CZ

Finn hírlevelek

1. HL_FI

2. HL_FI

Görög hírlevelek

1. HL_GR

2. HL_GR

3. HL_GR

4. HL_GR

5. HL_GR

6. HL_GR

Holland hírlevelek

1. HL_NL

2. HL_NL

Lengyel hírlevelek

1. HL_PL

2. HL_PL

3. HL_PL

4. HL_PL

5. HL_PL

6. HL_PL

Német hírlevelek

1. HL_DE

2. HL_DE

3. HL_DE

4. HL_DE

5. HL_DE

Olasz hírlevelek

1. HL_IT

2. HL_IT

3. HL_IT

4. HL_IT

5. HL_IT

6. HL_IT

Portugál hírlevelek

1. HL_PT

2. HL_PT

3. HL_PT

4. HL_PT

5. HL_PT

6. HL_PT

Román hírlevelek

1. HL_RO

2. HL_RO

3. HL_RO

4. HL_RO

5. HL_RO

Spanyol hírlevelek

1.  HL_ES

2. HL_ES

3. HL_ES

4. HL_ES

5. HL_ES

6. HL_ES

Szlovák hírlevelek

Szlovén hírlevek

1. HL_SI

2. HL_SI

3. HL_SI

4. HL_SI

5. HL_SI

6. HL_SI