Doelgroepen

ForAge doelgroepen zijn:

- ouderen en oudere leerders
- vrijwilligers en organisaties betrokkenn bij een leven lang leren
- begeleiders, managers en planners in de volwasseneneducatie
- onderzoekers
- vakbonden
- belei/dsmakers en politici