ForAge Forum: Post conflict learning, czyli uczenie się w kontekście minionych konfliktów

 • Post conflict learning, czyli uczenie się w kontekście minionych konfliktów

  Anna Grabowska senior.eu@gmail.com
  8.2.2014 09:20
  Czy i jak możemy wykorzystać nasze doświadczenia z sierpnia 80 w projekcie koordynowanym przez ECS "Zrozumieć sierpień"?
 • 13.2.2014 14:38
  Oczywiście, warto wykorzystać umiejętność wspólnego działania, które ma sens, bo czyni otoczenie lepszym i solidarnym. Sprawia, że czujemy się wspólnotą odpowiedzialną za kształtowanie miejsca, gdzie żyjemy. Będziemy dzisiaj zastanawiać się jakie elementy uwzględnić w projekcie, który zgłosimy w ramach konkursu ECS.
 • 24.2.2014 18:42
  Chcę zaproponować metodę doceniającą (ang. Appreciative Inquiry). Metoda zakłada dwa główne cele: 1. Jesteśmy odpowiedzialni za świętowanie naszych sukcesów (ang. We have the responsibility to celebrate our successes) 2. Najlepiej uczymy się w oparciu o to co (dobrze) działa. (ang. We learn best from what is working) 8 założeń Metody Doceniającej (ang. The eight assumptions of Appreciative Inquiry) 1. W każdym społeczeństwie, organizacji lub grupie coś działa (ang. In every society, organisation or group something works) 2. To na czym się koncentrujemy staje się naszą rzeczywistością (ang. What we focus on becomes our reality) 3. Rzeczywistość jest tworzona w bieżącej chwili i jest wiele rzeczywistości (ang. Reality is created in the moment, and there are multiple realities). 4. Zadawanie pytań w organizacji lub grupie wywiera na tą grupę lub organizację wpływ. (ang. The act of asking questions of an organization or group influences the group in some way.) 5. Ludzie czują się pewniej i bardziej komfortowo podróżując w przyszłość (w nieznane) jeśli zabierają ze sobą elementy przeszłości (to co znane) (ang. People have more confidence and comfort to journey to the future (the unknown) when they carry forward parts of the past (the known)) 6. Jeśli zabieramy ze sobą części przeszłości powinny być to jej najlepsze części (ang. If we carry parts of the past forward, they should be what is the best about the past) 7. To ważne żeby doceniać różnice (ang. It is important to value differences) 8. Język którego używamy kreuje naszą rzeczywistość (ang. The language we use creates our reality.)

Add reaction