Nowości

Na portalu ForAge promujemy wydarzenia, działania, publikacje, wypowiedzi naukowców i polityków, które mają związek z uczeniem się osób starszych. Naszym celem jest rozpowszechnianie informacji o pracach organizacji, które są poza siecią ForAge. Szczegółowe informacje i najnowsze wiadomości o sieci ForAge można znaleźć w publikowanych na naszym portalu biuletynach.

23-24 września 2015  "Learning in Later Life: Research, Theory, Policy and Practice", dwudniowa konferencja organizowana przez sieć  ForAge oraz Stowarzyszenie AEA (Association for Education and Ageing), Open University, Milton Keynes, Wielka Brytania, wkrótce więcej informacji.

7-8 listopada 2014 Porto, Portugalia, coroczna konferencja ForAge, "Nowe kierunki i uczenie się nauka w późniejszym wieku: Dopasowanie  uczenia się do potrzeb uczniów; Aktywne i zdrowe starzenie się; Społeczności uczące się ", link

23-25 ​​października 2013, Wilno, Litwa, Czwarta Konferencja sieci ESREA (ELOA) - "Możliwości uczenia się osób starszych: formularze, dostawcy, polityka", link

16-18 października 2013, Cuenca, Hiszpania, Konferencja sieci ENIL - "Międzypokoleniowe miasta uczące się", link

4 - 6 października 2013, Turcja, Międzynarodowa Inicjatywa Istambułu wspierająca osoby starsze, link

20-21 września 2013, Dublin, Irlandia, Konferencja "Ku przyszłości przyjaznej osobom starszym" - zaproszenie do zgłaszania abstraktów, link

05 września 2013, Norwich, Wielka Brytania, Konferencja "Nauka nieformalna i dobre samopoczucie osób starszych", organizator - Stowarzyszenie Edukacji i Starzenia się, link

26 - 28 sierpnia 2013, Helsinki, Finlandia
Konferencja "Praca, dobrobyt i bogactwo: Aktywne starzenie się w pracy
", organizator - Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego (FIOH), link

07 czerwca 2013, Leicester, Wielka Brytania, Konferencja "Europejski Rok Obywateli 2013 - wyzwania i szanse uczenia się osób dorosłych", organizator - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych (EAEA) oraz Narodowy Instytut Kształcenia Ustawicznego (NIACE), link