Cele

Celem projektu jest stworzenie źródła informacji o kształceniu w późniejszym wieku, łączącego różne projekty i działania prowadzone w krajach europejskich.

Zwiększenie uznawania wartości, rangi kształcenia starszych osób, a tym samym szybsze ich włączanie do aktywnego uczestnictwa jest również środkiem promowania solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach europejskich.

Nadrzędnym zadaniem projektu jest wkład do międzynarodowych badań i baza, sieć - ewidencja działań odnośnie kształcenia w późniejszym wieku, w rezultacie poszerzenie dostępu do innowacyjnych i postępowych idei i dobrych praktyk w Europie.