Rezultaty

Zadaniem projektu jest promowanie wartości kształcenia w późniejszym wieku poprzez stworzenie dostępnego archiwum projektów, wyników badań, dokumentów politycznych, dowodów statystycznych i przykładów najlepszych praktyk.

Wyniki pracy będą obejmować:

-stronę internetową i biuletyny

-raporty, komentarze i dyskusje

-listę corocznych konferencji dotyczących kształcenia w późniejszym wieku

-dialog z politykami i osobami zajmującymi się polityką

-warsztaty uwzględniające priorytetowe tematy

-ogólnoeuropejski słownik istotnych stosowanych terminów

- źródło informacji i doradztwa