Activităţile proiectului ForAge

Parteneriatul ForAge întreprinde o serie de activități de promovare a activităţii rețelei și de evidențiere a progresului acesteia. Acestea activități fac parte din acordul inițial dintre parteneri și Programul de învățare pe tot parcursul vieții al Uniunii Europene, și au drept scop cimentarea practicilor de colaborare și susținere pentru crearea unei rețele pan-europene durabile destinată procesului de învăţare pentru seniori.

Întâlnirile transnaționale pun  accentul pe activităţile echipei ForAge. Procesele interne de administrare a rețelei sunt revizuite și actualizate, iar evenimentele publice la care participă, permit partenerilor să se întâlnească și să lucreze cu colegi atât din propria țară cât și europeni pentru  a extinde aria de acoperire a și influență a rețelei ForAge.

Menținerea contactului cu aceste rețele mai mari este un aspect important al muncii echipei ForAge, astfel sunt emise sau actualizate cu regularitate buletine informative, pe teme specifice, dar şi pentru a susține interesul și angajamentul faţă de proiectul ForAge. Accesează pagina cu buletine informative (Newsletters) pentru a afla mai multe despre ForAge.

1 Aprilie 2015

1 Aprilie 2015, a fost publicat ForAge Newsletter 16 - European English and the ForAge Network

Martie 2015

12 Martie 2015, a fost publicat  ForAge Newsletter 15 - New Directions and New Learning in Later Life: Third ForAge Pan-European Conference 2014 in Porto – revizuit

12 Martie 2015, a fost publicat  ForAge Newsletters 14 - ForAge – Third Annual Report

10 Martie 2015, a fost publicat  ForAge Newsletter 13 - Learning in Later Life: PIAAC and Older People

 Februarie 2015

26 Februarie 2015, a fost publicat  ForAge Newsletter 12 - Older people in the new Erasmus+ programme

ForAge/AEA conference 2015 'Learning in Later Life: Research, Theory, Policy and Practice'  va avea loc în perioada  23-24 September 2015, la Open University din Milton Keynes (Marea Britanie).

2 Februarie 2015, Lexicon of Terms, conținând definițiile a 110 termeni cheie din procesul de învățare pentru vârstnici, a fost publicat pe site-ul ForAge 

Ianuarie 2015

Promovarea Declarației de sprijin ForAge de către partenerii proiectului ForAge

Decembrie 2014

31 Decembrie 2014, Lexicon of Terms a fost definitivat Lexiconul cu termenii cei mai frecvent utilizați în procesul de învățare la vârste înaintate

23 Decembrie 2014, a fost aprobată prelungirea cu trei luni a perioadei proiectului ForAge project, până la 31 Martie 2015

Declarația de sprijin ForAge este disponibilă

 Noiembrie 2014

7-8 Noiembrie 2014, Porto, Portugalia

Cea de a III-a Conferință internațională ForAge: 'New Directions and New Learning in Later Life'

Cea de a III-a Conferință internațională ForAge are ca scop identificarea, analiza și dezbaterea noilor direcții și posibilități de învățare la vârste înaintate în Europa. Conferința s-a desfășurat în Portugalia, pe parcursul a două zile, prima zi fiind dedicată politicilor, cercetărilor și practicilor de la nivelul Portugaliei și la nivelul Europei. În ziua a doua, nevoile, realizările și mărturiile seniorilor înșiși au utilizate pentru a contextualiza problemele ridicate și pentru a analiza calea de urmat.

5-8 Noiembrie 2014, Lisabona, Portugalia

A IV-a întâlnire transnațională a partenerilor proiectului

Programul întâlnirii a cuprins discutarea pachetelor de lucru 7 (evaluarea internă și asigurarea calității), 4 (site-ul și baze de date), 5, 6 și 8 (diseminare, exploatare și sustenabilitate). Partenerii au fost informați și s-a discutat despre procesul și progresul evaluării externe a proiectului. Partenerii au revizuit și discutat programul de lucru al proiectului (WP3).

Septembrie 2014

Al II-lea raport al proiectului ForAge (2013) este disponibil. Raportul rezumă activitățile desfășurate de rețeaua Forage de la raportul anterior până în luna august 2013.

August 2014

a fost publicat  ForAge newsletter 11 – Învățarea intergenerațională: câteva întrebări care decurg din parteneriatul învățare GATE 

Iulie 2014

ForAge survey - Learning in the 21st Century a fost publicat online și a fost diseminat de partenerii propectului

Site-ul celei de a III-a conferințe ForAge 2014, New Directions and New Learning in Later Life  - este disponibil

Iunie 2014

a fost publicat  ForAge newsletter 10 - Învățarea intergenerațională

 Mai 2014

Au fost publicate două documente scrise de membrii parteneriatului ForAge, cu tema persoanele varstnice si conflictele. Primul este intitulat "Persoanele varstnice si conflictele", iar cel de al doilea  "O lectie de viata oferita de oamenii in varsta, implicati in conflicte sociale majore si actiuni colective".

Martie 2014

a fost publicată o ediție revizuită a ForAge newsletter 9 - Viitorul învățării pentru persoanele în vârstă din Europa: Învățarea din experiență; a II-a Conferință Pan-Europeană ForAge - o trecere în revistă

Februarie2014

a fost publicat ForAge newsletter 8 - Învăţarea pentru persoanele în vârstă aparținând minorităților etnice, imigranți, refugiați și romi

Noiembrie 2013

a fost publicat ForAge newsletter 7 - ForAge – primul raport anual

 Octombrie 2013

Raportul de progres ForAge - raportul pe primele optsprezece luni și planurile de viitor ale proiectului ForAge, este disponibil

2-4  Octombrie 2013,  Budapesta, Ungaria

A III-a întâlnire transnațională a partenerilor proiectului

Programul întâlnirii a inclus dezbateri asupra progresului tuturor celor opt pachete de lucru din cadrul proiectului, comentarii asupra Raportului de activitate adresat EACEA, aranjamente pentru acțiunile ce vor avea loc în următoarea etapă a proiectului și discuții asupra sustenabilității pe termen lung a produselor și rezultatelor proiectului.

Septembrie 2013

30 Septembrie – 1 Octombrie 2013, Budapesta, Ungaria

A II-a Conferință Internațională ForAge: Viitorul învățării pentyru adulții seniori în Europa - Învățarea prin experineță

Cu prilejul  Zilei Internaționale a persoanelor în vârstă, care este serbată pe 1 Octombrie, rețeaua  multilaterală Grundtvig - ForAge, a organizat o conferință pan-europeană pentru a evidenția tendințele și evoluțiile în procesul de învățare a adulților seniori și a împărtăși exemple de bună practică din acest domeniu.

9 Septembrie 2013, Primirea de la EACEA a aprobării Raportului de progres și a Notificării de finanțare primită de la EACEA

3 Septembrie 2013, Rezultatele Evaluării intermediare interne primite de parteneri

August 2013 

Raportul de progres ForAge a fost transmis către EACEA. 

Iunie 2013

Completarea de către parteneriatul proiectului a studiului privind exploatarea rezultarelor proiectului: "A Vision for the Future"(WP 6)

Diseminarea detaliilor cu privire la ce de a II-a Conferință Internaționlă ForAge, ce va avea loc la  Budapesta, în perioada 30 Septembrie - 1 Octobrie 2013.

Publicarea revizuită a ForAge newsletter 6 –Anul European 2012

Mai - August 2013 

Completări importante în baza de date ForAge

Mai 2013

Completarea de către partenerii proiectului ForAge a paginilor proprii pe site-ul proiectului

A fost publicat ForAge newsletter 5 -  probleme în discuție: Implicarea părților interesate de învățarea pe tot parcursul vieții, probleme de gen: învățarea pentru femei și pentru bărbați, ce spun vârstnicii

Testări ale Forum-ului de discuții ForAge pe site-ul proiectului.

Aprilie 2013

Restructurarea Bazei de date ForAge și a datelor. Continuarea completării bazei de date.

Februarie  2013

Testări ale Forum-ului de discuții pe site-ul proiectului ForAge.

 Ianuarie  2013

A fost publicatForAge newsletter 4 – Utilizarea Portalului web al proiectului ForAge

Decembrie 2012 - Ianuarie 2013

Site-ul completat cu informații. Testarea bazei de date și introducerea primelor înregistrări.

Decembrie 2012

20 Decembrie 2012, diseminarea Raportului de evaluare a primei Conferințe Internaționale ForAge Limassol Cipru (WP7)

20 Decembrie 2012, diseminarea Raportului de evaluare a celei de a II-a Întâlniri Transnationale a Partnerilor, Limassol, Cipru (WP7)

Noiembrie 2012

9 Noiembrie 2012, Work Plan for WP3 (Creating and Disseminating the ForAge Network) distributed to partners

3 Noiembrie 2012, a fost publicat ForAge newsletter 3 – O societate a tuturor vârstelor, raportul conferinței 

Octombrie 2012

10-12 Octombrie 2012,  Limassol, Cipru

Cea de a II-a Intâlnire Transnațională a partenerilor proiectului

 Întâlnirea partenerilor s-a axat pe dezvoltarea  Pachetelor de lucru 3 (Realizarea și implementarea rețelei ForAge) și 4 (Construirea și implementarea site-ului ForAge și a bazei de date). Partenerii au ascultat și discutat un raport de evaluare a activităților proiectului până în prezent (Pachetul de lucru 7).

8-9 Octombrie 2012, Limassol, Cipru

Conferința Internațională ForAge: "O societate pentru toate vârstele. Învăță să trăieşti și învăța pentru viață."

Conferința ForAge a avut loc în perioada în care Președinția UE a revenit Ciprului. Un număr de 56 de participanți au avut ocazia să  afle informaţii despre evoluțiile la nivel, european și național, în procesul de învățare permanentă pentru seniori și de a face schimb de cunoștințe și de experiență. Temele atelierelor de lucru au inclus: implicarea părților interesate în procesul de învăţare permanentă pentru seniori, aspecte legate de gen, precum și ascultarea vocilor persoanelor în vârstă prin intermediul procesului de învățare.

August 2012

16 August 2012 a fost publicat  Forage Newsletter 2 – Interviu cu facilitatorul proiectului ForAge

15 August 2012, diseminarea analizei sondajului asupra expertizei si problemelor partenerilor (WP2)

Iulie 2012

20 Iulie 2012, a fost publicat pliantul proiectului ForAge

Mai 2012

28 Mai 2012, distribuirea către partenri a Work Package Activity Management Plan

15 Mai 2012, distribuirea către parteneri a rezultatelor evaluării primei întâlniri a partenerilor

Aprilie 2012

17 Aprilie 2012, Cadrul de evaluare a proiectului a fost distribuit către parteneri (WP7)

15 Aprilie 2012, a fost publicat ForAge Newsletter 1 – Prezentarea proiectului ForAge

14 Aprilie 2012, Partenerii au votat design-ul site-ului și logo-ul proiectului (WP4)

Diseminarea Raportului de evaluare a primei întâlniri a proiectului (Leicester)  (WP7)

Distribuirea sondajului asupra Expertizei și problemelor partenerilor (WP2)

Martie 2012

16 Martie 2012, Leicester, Website and Database (WP 4) - a avut loc o întâlnire la care au participat partenri din Austria, Republica Cehă și UK (AEA și Universitatea din Leicester)

 13 Martie 2012, a fost publicat ForAge draft Exploitation Plan (WP6)

 Februarie 2012

10 Februarie 2012, Leicester

Prima întâlnire transnațională a proiectului

Prima întâlnire a partenerilor  proiectului ForAge a avut loc în Leicester, la sediul coordonatorului - Universitatea din Leicester - Institutul  de învățare pe tot parcursul vieții (care are o reputație internaţională pentru munca în domeniul persoanelor în vârstă și a învățării pe tot parcursul vieții), în parteneriat cu Asociația Marea Britanie pentru Educație și procesului de îmbătrânire (AEA). Echipa din Leicester este condusă de Jim Soulsby ca  facilitator al rețelei ForAge.

În această întâlnire au fost prezentate  toate cele opt pachete de lucru ale proiectului, a fost adoptat un plan de lucru pentru cei trei ani de proiect, dar în special pentru următoarele nouă luni (pentru care au fost identificate priorităţile şi responsabilii), au fost clarificate aspectele financiare și au fost luate în considerare problemele de management și cele  contractuale.

Primarul din Leicester, Lord Robert Wann, și vice-cancelarul Universității din Leicester, profesor Sir Robert Burgess, au participat la lansarea oficială a proiectului ForAge, cafe a avut loc la  Universitatea din Leicester, miercuri, 8 februarie 2012.

1 Ianuarie 2012 - Începe proiectul ForAge