Links

Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV)

Pôvodná stránka

http://www.uniba.sk/asociaciautv

Nová stránka:

http://www.asutv.sk

 

Európska federácia starších študentov na univerzitách (EFOS)

http://www.efos-europa.eu/

 

Medzinárodná Asociácia univerzít treteho veku (AIUTA)

http://www.aiu3a.com

 

Projekt VISAL - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

http://www.visal-projekt.eu

 

Projekt CONCORDIA

http://www.ies.stuba.sk/grundtvig-concordia/

 

Mutilingual website to learn Slovak: Projekt Slovake.eu

www.slovake.eu