Konferencie

Medzinárodná konferencia AIUTA

"U3A´s, Citizenship and Social Cohesion"

sa bude konať v dňoch 11. a 12. júna 2015 v Alicante, Španielsko v spolupráci s Universidad Permanente Alicante.

Informácie Vám poskytnú na adrese: Secretariat.aiuta@gmail.com

__

International conference of AIUTA is going to be held in Alicante, Spain, in the cooperation with Universidad Permanente on the topic:

"U3A´s, Citizenship and Social Cohesion" on 11. and 12. June 2015.

For more information contact AIUTA Secretariat: Secretariat.aiuta@gmail.com

___________________________________________________________

Nové smernice a nové vzdelávanie vo vyššom veku

Prenos vzdelávania na učiacich sa; aktívne a zdravé starnutie; Učiace sa spoločnosti

Portugalsko Porto: 7 – 8 November 2014

 

Tretia ForAge výročná konferencia a rokovanie sa bude konať v meste Porto, Portugalsko dňa 7. – 8. novembra 2014, v spolupráci s AidLearn a RUTIS.                                  

V tomto roku na tému: Nové smernice a nové vzdelávanie vo vyššom veku.

Konferencia bude skúmať či učenie sa vo vyššom veku existuje v rámci programov zdravého a aktívneho starnutia, politík a aktivít. Prvý deň sa zameria na Európsku a portugalskú politiku, výskum a praktické dimenzie, zatiaľ čo druhý deň sa zameria na potreby, ašpirácie, úspechy a svedectvo samotných starších študentov.

Prosím poznamenajte si tieto termíny v diári a kontaktujte:                                                                                             

Jim Soulsby: jim.soulsby@btinternet.com  

Maria Helena Antunes: maria.helena.antunes@aidlearn.com     

pre ďalšie informácie k účasti ako delegát  alebo k zaslaniu príspevku, alebo témy pre prezentáciu alebo pre diskusiu na konferencii.


 

8. - 9. október 2012, Limassol, Cyprus

Medzinárodná konferencia ForAge: "A Society for All Ages. Learning to Live & Learning for Life"

Konferencia ForAge s medzinárodnou úšasťou sa uskutočnila na Cypre v období, keď táto krajina plnila funkciu predsedníctva Európskej únie. 56 účastníkom konferencie bol predstavený vývoj celoživotného vzdelávania na európskej i národnej úrovni za účelom výmeny skúseností a znalostí. Zorganizované workshopy: Zapojenie záujmových skupín do celoživotného vzdelávania, Otázky rodovej rovnosti, Poskytovanie hlasu ľuďom vo vyššom veku prostredníctvom vzdelávania.