Informačné letáky

Nové ForAge Newsletters č. 12, 13, 14 a 15 sú k dispozícii na anglickej stránke.

Z titulov vyberáme:

Newsletter 12: Starší ľudia v novom Erasmus+ programe

Erasmus+ sa výrazne zameriava na  Europe 2020 Strategy a 5. cieľ stratégie pod názvom "Boj s chudobou a sociálnym vylúčením“ (Fighting poverty and social exclusion). Časť  Erasmus+ programme guide  popisuje významné črty programu Erasmus+

Newsletter 13: Vzdelávanie vo vyššom veku: PIAAC a starší ľudia

PIAAC - program pre medzinárodne určenie kompetencií dospelých 2013. Newsletter opisuje gramotnosť

Newsletter 14: Tretia výročná správa

Správa popisuje všetky aktivity projektu počas uplynulých troch rokov jeho trvania. Aktivity sú obsahom tejto stránky. V ďalšom sa zameriava na oblasti:informácie o výstupoch, politikách, údajoch, výskumoch a dobré praxe. Informácie cez facebook:

http://www.foragenetwork.eu/forum/    

Ponúné informácieVýsledky prehľadov o vzdelávaní vo vyššom veku. Zbierka analýz a dát o ďalšom vzdelávaní vo vyššom veku. Oblasti ako napr: Zdravie a pohoda, Európska angličtina, ForAge pokračuje.                                                         

Viac nájdete v anglickej plnej verzii na stránke:

ForAge Newsletters - Informačné letáky sú k dispozícii na stránke:

www.foragenetwork.eu/en/page/123-forage-network-newsletters/

alebo

www.foragenetwork.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Nové smernice a nové vzdelávanie vo vyššom veku

Prenos vzdelávania na učiacich sa; aktívne a zdravé starnutie; Učiace sa spoločnosti

Porto: 7 – 8 November 2014

 

Tretia ForAge výročná konferencia a rokovanie sa bude konať v Porte, Portugalsko dňa 7. – 8. novembra 2014, v spolupráci s AidLearn a RUTIS.                                  

V tomto roku na tému: Nové smernice a nové vzdelávanie vo vyššom veku.

Konferencia bude skúmať či učenie sa vo vyššom veku existuje v rámci programov zdravého a aktívneho starnutia, politík a aktivít. Prvý deň sa zameria na Európsku a portugalskú politiku, výskum a praktické dimenzie, zatiaľ čo druhý deň sa zameria na potreby, ašpirácie, úspechy a svedectvo samotných starších študentov.

Prosím poznamenajte si tieto termíny v diári a kontaktujte:                                                                                             

Jim Soulsby: jim.soulsby@btinternet.com  

Maria Helena Antunes: maria.helena.antunes@aidlearn.com     

pre ďalšie informácie k účasti ako delegát  alebo k zaslaniu príspevku, alebo témy pre prezentáciu alebo pre diskusiu na konferencii.