Novinky

New Erasmus+ project of the University of the Third Age at Comenius University in Bratislava

Approval has been given for a new Erasmus+ project entitled "Senior Eucational Network" (EduSenNet), coordinated by the Comenius University of Bratislava for the period December 1st 2014 to October 30th 2017.

This project will identify both the specific needs of elderly learners aged  over 50 and the conditions under which they learn. The project will examine the extent of possible innovation, how it may be undertaken and for whom. Identification of the learning environment can assist us in programme innovation not only in urban situations but also in specific communities and rural areas.

Objectives, needs and outcomes will be catered for in various ways:

- by summarising experiences;

- by encouraging the elderly to take part in learning activities;

- by developing their interest in learning through participation in activities designed to promote and extend their knowledge and skills.

It will be necessary to examine the objectives, motivation and barriers to learning of the elderly persons taking part in the programmes as well of those who do not participate. The introduction of new programmes and the upgrading of old ones can involve the elderly in activities more suited to their needs.

____________________________________________________________________________________________

 Nový projekt Erasmus + na Univerzite Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave podalo projekt Erasmus+ pod názvom "Educational Senior Network", ktorý bol schválený pre obdobie od 1.12.2014 do 30.10.2017.

      Prvé projektové stretnutie sa uskutoční v Brne v dňoch    

15. - 19. apríla 2015

___________________________________________________________________________________

V spolupráci so sieťou ForAge ponúkame

PRE ORGANIZÁCIE PRACUJÚCE SO STARŠÍMÍ AJ MLADÝMI  ŠTUDENTAMI

5-DŇOVÝ KURZ

na Cypre v dňoch 18. – 23. FEBRUÁRA 2015

CAEA PIC ČÍSLO: 947596008

______________________________________________________________

20. výročie Asociácie UTV na Slovensku je príležitosťou k zorganizovaniu odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou dňa 27. novembra 2014 pod záštitou rektora UK v Bratislave

EDUKACIA V TREŤOM VEKU

Viac informácií: www.asutv.sk

_________________________________________________________________________________

 

95. ANNIVERSARY of the Comenius University and the 10th ANNIVERSARY of the Centre for Continuing Education at Comenius University in Bratislava, Slovakia.

QUO VADIT lifelong learning Conference

 

Dňa 25. júna 2014 sa konala konferencia s medzinárodnou účasťou Quo vadit celoživotné vzdelávanie k 95. výročiu Univerzity Komenského v Bratislave a 10. výročiu Centra ďalšieho vzdelávania UK.

Viac sa dočítate na stránke: http://cdvuk.sk/blade/index.php?c=3495&uskutocnene-podujatia

Experts from various fields of further and lifelong learning participated in this important event. The main topics as the direction of lifelong learning in various areas, such as languages, mediation, digital technologies and digital literacy, Internet technologies, medicine and medical ethics, language and special training of foreigners in Slovakia have been discussed. In addition to many speakers from Slovakia there have been also guest speakers from abroad. In his speech, Peter Hug from the Netherlands, president of the European Federation of Older Students at Universities (EFOS) mentioned the various universities of the third age in Europe, their emergence and current functioning. Svetlana Zolňanová of the National Council of the Slovak national minority in Serbia dealt with the personal growth of a teacher. RNDr. Ing. Lenka Cimbalníková, Ph.D., MBA from the Faculty of Logistics and Crisis Management TBU underscored the value of future cooperation with CDV UK and the university itself. The sitting resumed in the afternoon in two sections: "Lector - personality, teaching skills and innovation in education" and "Quo Vadit lifelong learning". In both sections, the speakers presented interesting and thought-provoking lectures dealing with current topics and projects. They were, for example, Language learning through modern Internet technologies by Katarína Nosková, Lecturing skills-practical tips from Mgr. Ivona Miklovič, PhD., Lifelong learning - motivation towards excellency by PhDr. Sandra Kotlebová or Starting conditions for lifelong learning by Ing. Silvester Žák, PhD. The whole event was organized under the professional patronage of the Director of CDVUK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., who hopes to succeed in organizing a similar, successful conference next year and so start a new tradition at CDV UK.

The conclusions of the conference mentioned the advantages of providing lifelong learning at universities, its importance in personal and professional development of people and also the increased interest and need for better state funding.   

_______________________________________________________________________________

 

TRETÍ ROČNÍK LETNEJ BRATISLAVSKEJ UNIVERZITY SENIOROV

Bratislava, 13. júna 2013: Mesto Bratislava a Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) nezabudli na svojich seniorov ani v tomto roku a už po tretíkrát otvoria brány Letnej Bratislavskej univerzity seniorov.

Úspešný projekt sa teší priazni bratislavských seniorov, ktorí budú mať opäť možnosť nazrieť do histórie a súčasnosti vo viacerých zaujímavých oblastiach. Počas slávnostného otvorenia letnej univerzity, ktoré sa uskutoční 6. augusta 2013 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa seniorom prihovoria primátor mesta Bratislava doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. a riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD. Po slávnostnom otvorení letnej univerzity bude v prednáške pokračovať známy husľový virtuóz prof. Peter Michalica.

„Popri hraní na husliach budem rozprávať o mojom vzťahu k hudbe, o tom čo hudba v mojom živote znamená, o netušených možnostiach, ktoré poskytuje hudba každému vnímavému poslucháčovi. Budem sa snažiť odhaliť účinky hudby nielen v oblasti emocionálnej či estetickej, ale aj gnozeologickej. Práve poznávanie okolností života cez posolstvá skladateľov dávnych dôb pretavené do tónov a harmónií sú tou najobohacujúcejšou dimenziou hudby,“ prezrádza Peter Michalica.

V rámci ďalších prednášok objasní slovenský astronóm Vojtech Rušin dynamické procesy na Slnku a najnovšie výsledky vo výskume Slnka zo Zeme a z kozmického priestoru. Bratislavu a prvých habsburských panovníkov predstaví seniorom profesor Jozef Baďurík.

„Tretí ročník letnej univerzity sme oživili i výberom netradičnej témy so zameraním na vykreslenie obrazu ženy liečiteľky a ženy bosorky z úst doktorky Kataríny Nádaskej“, uvádza riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

Tretí ročník letnej univerzity pre seniorov sa začne 6. augusta a potrvá do 15. augusta 2013. Prednášky sú rozdelené do štyroch cyklov (6. 8., 8. 8., 13. 8. a 15. 8. 2013 vždy od 14.00 hod. do 15.30 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca).

Projekt Letnej Bratislavskej univerzity seniorov financuje mesto Bratislava, pre seniorov je letná univerzita bezplatná. Seniori sa môžu prihlásiť do 26. júla 2013 na pracovisku prvého kontaktu na prízemí v budove bratislavského magistrátu.