Cieľové skupiny

Hlavné cieľové skupiny projektu ForAge

  • Seniori
  • Účastníci celoživotného vzdelávania
  • Dobrovoľníci
  • Inštitúcie a organizácie podieľajúce sa na celoživotnom vzdelávaní ľudí vo vyššom veku
  • Pedagogickí zamestnanci, manažéri a výskumníci v oblasti vzdelávania dospelých
  • Obchodné organizácie
  • Vláda