Výstupy

ForAge sa zameriava na podporu šírenia hodnoty celoživotného vzdelávania prostredníctvom vytvorenia a dopĺňania prístupného archívu obsahujúceho informácie o zrealizovaných projektoch, výskumoch, politických vyhláseniach, štatistických zisteniach, príkladoch a osvedčených postupoch z praxe.

Výstupy budú zahŕňať

 • Web stránka projektu ForAge a informačné letáky
 • Správy, komentáre a diskusie
 • Konferencie v oblasti celoživotného vzdelávania
 • Dialógy s vládou a politickými činiteľmi
 • Workshopy za účelom riešenia prioritných a kľúčových tém
 • Paneurópsky slovník relevantných výrazov

ForAge 'Lexikon termínov / pojmov z oblasti celoživotného vzdelávania - Later-Life Learning'

ForAge partneri pracovali spoločne na príprave Lexikónu, slovníka pojmov s obsahom cca 100 zvyčajne používaných pojmov v oblasti celoživotného vzdelávania. Finálny dokument je dostupný na: Lexicon of Terms

 

September 2014: ForAge 2nd Annual Report 2013 available. Druhá výročná správa projektu obsahuje výsledky od Augusta 2013 do Septembra 2014.Zo správy vyberáme:

Čo sme urobili?

Databáza

Úspešná tvorba databázy umožnila sprístupniť, sumarizovať a uchovávať dáta pre iných používateľov. Vytvorené kategórie – vrátane stratégie, výskumných poznatkov, hodnotení, štatistických zistení, teórie, praxe a projektov EÚ – boli vytvorené na ľahšie vyhľadávanie a analýzu.

Webová stránka

Všetci partneri si na stránke projektu ForAge môžu vytvoriť vlastnú domovskú stránku, na ktorej sa vo vlastnom jazyku zobrazujú všetky potrebné národné, regionálne a európske informácie. Stránka zároveň odkazuje na organizácie, podujatia a ponúka podobné odkazy, ktoré súvisia s projektom. Projekt možno nájsť aj na sociálnych sieťach, ako je napríklad Facebook.

Predmet spoločného záujmu

Sieť ForAge bola vybudovaná na základe vlastnej partnerskej siete, ktorá by sa spoločne venovala otázkam ďalšieho vzdelávania, t j. zvýšeniu povedomia o tejto problematike a zároveň podnietiť diskusiu odborníkov z rôznych oblastí. Druhé celoeurópske stretnutie spojené s konferenciou, ktoré sa konalo v októbri 2013 v Budapešti, bolo príležitosťou na diskusiu. Počas podujatia sa zároveň prezentovala miera záujmu o danú problematiku v krajine (stratégie, výskum, prax a záujem seniorov o ďalšie vzdelávanie), ktorú otvorila hosťujúca spoločnosť Trebag.

Konzultácie

Sieť ForAge neustále hľadá nové informácie z danej oblasti, strategické dáta a výsledky prebiehajúcich alebo ukončených výskumov. Jednotliví partneri riešia otázku ďalšieho vzdelávania s národnými a regionálnymi vládnymi štruktúrami a inými európskymi sieťami, projektmi a programami, aby zabezpečili efektívnu spoluprácu. Sieť využíva online diskusné fórum, na konferenciách organizuje workshopy, počas ktorých si partneri vymieňajú skúsenosti a názory v danej problematike. http://www.foragenetwork.eu/forum/

V roku 2013 sme sa venovali nasledujúcim otázkam:

 • Potreby vzdelávania seniorov z etnických skupín, Rómov a komunít migrantov
 • Medzigeneračná práca
 • Aktívne starnutie
 • Sociálne stereotypy starnutia, kina, médií a miest vzdelávania
 • Dobrá prax
 • Implementácia spoločenského softvéru do práce so seniormi
 • Správa k Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity 2012

Newsletter

Deväť vydaní informačného letáka ForAge, ktorý sa zameriava na náš vývoj a pokroky, sa vo veľkom počte rozdistribuoval a preložil do jazykov jednotlivých riešiteľov projektu. Kópie boli distribuované v tlačenej forme a v elektronickej verzii sú dostupné aj na webovej stránke projektu. Posledný informačný leták informoval o konferencii ForAge 2013 v Budapešti a zdôrazňoval potreby vzdelávania seniorov a potencionálnych študentov, a to zástupcov etnických skupín, migrantov a rómskych komunít.

 

 • Zdroj odporúčaní a informácií